Skip to main content

Fiúról Apára Program

Céljaink, törekvéseink

A Fiúról Apára Program és a Négy elem módszertan célkitűzése, hogy támogassa a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásának kialakítását és fejlesztését, valamint a társadalom környezettudatosságának fejlesztését. 

Ezért célunk a környezetvédelmi szemléletváltás már kisgyermek korban, melyet a gyermekek nyelvére fordított naprakész információk átadásával érünk el. Módszertanunk többlépcsős, óvodai, kisiskolás és általános iskola felső tagozatán játékosan, kreatív formában interaktív eszközök használatával oktatjuk a gyermekeket, lépést tartva a folyamatos fejlődéssel, fejlesztésekkel, újdonságokkal.

Tankönyv, segédanyagok

A tankönyv egy gyakorlati kézikönyv, melyben minden a témához kacsolódó elméleti anyag mind a felnőttek, mind a gyerekek nyelvén megtalálhatók.

A könyvecskék, melyek megjelentek mind a négy elem témájában, a felnőttekhez szólnak (pedagógusokhoz, szülőkhöz, nagyszülőkhöz, iskolai szakemberekhez). Segítségükkel érdekes és hasznos információkhoz juthatnak környezetvédelem témakörben, így a szülők könnyebben tudják támogatni és megerősíteni a gyermekeknek az iskolában szerzett tudását. A könyvecskék tartalmaznak továbbá páros és csoportos játékleírásokat is.

A munkafüzetek, melyek megjelentek mind a négy elem témájában, az óvodás és kisiskolás gyermekeknek készültek, mely anyagok a környezetvédelmi tudás átadásán felül kitűnően fejlesztik a finommotorikai készségeket és a környezetvédelmi fogalmak alapjainak elsajátítását.

Oktatási segédeszköz gyűjteményünk, másnéven a „Doboz” a képzéshez tartozó gyakorlati eszközcsomag. A pedagógus munkáját segítő színezők, munkalapok, sablonok, szemléltető eszközök, játékleírások, mesék találhatók benne. A Módszertan tananyagának minden témájához tartozik több segédanyag.

Társasjátékok

Játszani mindenki szeret. A társasjáték, mint műfaj, remekül alkalmazható bármilyen fajta edukációban. Remek kiegészítője a környezettudatosságra nevelésben használt egyéb eszközöknek.

Összefogás

Álmunk akkor valósul meg, ha a Fiúról Apára Program országos szinten sok helyre eljut és ha a programban résztvevő óvónők és pedagógusok úgy érzik, hogy egy egységet alkotnak, segítik, ösztönzik és bíztatják egymást. Akkor működik jól valami, ha mindenki azt csinálja, amiben jó. Az óvónők és pedagógusok oktatnak, a módszertan írók fejlesztenek és aki megteheti, hogy támogatja ezt a közcélú törekvést, az anyagilag is az ügy mellé áll.

Klímaszorongás enyhítése

Programunk nem a bizonytalan jövőre, hanem a jelenben való cselekvésre fókuszál. A cselekvés bizonyítottan csökkenteni tudja a klímaszorongást és hatással van a gyerekekre éppúgy, mint a szülőkre és a pedagógusokra, vagy akár a Program képzőire. Megmutatja, hogy mit tehetünk a mában a Földünkért. Kialakít egy olyan attitűdöt, ami azt tükrözi, hogy az egyén is felelős a cselekedeteiért, hogy sok kicsi sokra megy, egységben az erő és nem vagyunk egyedül a problémánkkal.

Kreatív ötletek

A gyerekek figyelmének felkeltéséhez és fenntartásához nagy kreativitás szükséges. Egy óvónő, egy pedagógus felel a gyerekek jól létéért, fejlődéséért. Az ő munkájuk megkönnyítésére dolgoztuk ki ezt a környezettudatosító programiot, hogy nekik már ne kelljen azon agyalniuk, hogy egy fontos környezetvédelmi témát milyen formában tanítsanak meg. A téma fontossága már két éve megjelent az óvodásoknak előírt kötelezően megvalósítandó kompetenciái között. Programunk ennek teljesítéséhez nyújt gyakorlati segítséget.

Támogatók megtalálása

Ahhoz, hogy egy teljes rendszert dolgozhassunk ki, bővíthessük a kiadványaink számát, újabb tanfolyamokat indíthassunk, szükségünk van olyan elkötelezett emberek és szervezetek támogatására, akik fontosnak tartják Földünk megóvását, gyerekeink edukációját, az asszertív kommunikációt, melyek pozitív hatással vannak társadalmunk egészére.

Hagyomány

Régen az emberek sokkal közelebb éltek a természethez, sokkal jobban ismerték a természet változásait. A technika fejlődésével teljesen átalakult a világunk. Ennek vannak jó és kevésbé jó hozadékai. Ez utóbbira lehet példa, hogy már nem látjuk, a természetes testközelből és azt sem, ha már bajban van. Újra kell tanulnunk olvasni a természetben, vissza kell találnunk ahhoz az életmódhoz, ami a földhöz való közelsége miatt eltölt minket életenergiával. A hagyományok között rengeteg jó példát találunk. Például, hogy milyen növényeket társítsunk egymással, hova építsük a házainkat, hogy tudjuk természetes módon is tisztítani a vizeinket, földjeinket és hogy tudunk mi emberek újra egymáshoz közelebb kerülni

Kultúra

Kultúránkba a kulturált viselkedés is beletartozik. Nem véletlen, hogy egyre többen használják a környezetkultúra fogalmát és ébrednek rá arra, hogy a jövő generációját érzékenyíteni kell arra, hogy miként tudunk kulturáltan és harmonikusan együtt élni a természettel. A gyerek minél több helyről látja a megfelelőn viselkedési mintát, óvodapedagógustól, tanítótól, a csalásdtól, a barátoktól, annál nagyobb az esély rá, hogy követi is azt.

Tudás

Célunk egy olyan tudás átadása, ami hatékonyan és hatásosan formálja a gyerekek környezettudatos személetét. A világ folyamatosan változik és fejlődik. Ma még nem tudjuk biztosan, hogy milyen irányú és mekkora léptékű lesz a fejlődés, de az biztosan tudjuk, hogy gyermekeinknek a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási viszonyok megértéséhez és az élethez hasznos és praktikus információkra lesz szükségük a jövőben. 

Inspiráció átadás

Hogy valakit inspirálhassunk, először saját magunknak kell lelkesnek lennünk. Az egész program tele van olyan feladatokkal, játékokkal, eszközökkel, amelyek a téma iránti lelkesedésünket mutatják meg. Be szeretnénk bizonyítani, hogy tanítani és tanulni egyaránt izgalmas és élvezetes, bármilyen komoly témáról is legyen szó.

Cselekedni képes generáció

Vannak olyan dolgok, melyben generációról generációra feljődünk. Például ilyen a pszichológia, a generációs traumák feldolgozása már jobban megy, mert kezdjük megismerni önmagunkat. Az emberiség saját magát is kezdi felismerni a természetben, így már nem leigázni hanem beleilleszkedni akar. Mi olyan felnőttek vagyunk, akik a jelenben tudnak cselekedni a jövő generációért. A környezetvédelem és környezettudatosság tanítása nem egy választott hobbi, hanem a fennmaradásunk záloga. E program által a jövő generációja a jelenben segítséget kap, amivel előidézzük azt, hogy az ő jövőbeni jelenük sokkal hatékonyabban védi a környezetét és kreatív módszerekkel gyógyítja a korábban okozott károkat. Ne felejtsük el, hogy a jelenben tudunk jó példát mutatni, hogy a következő generációk egy élhetőbb Földön létezhessenek.

Környezettudatos gyerekek

Az álszentség és a jó példa között az a különbség, hogy amit beszélünk, abból az egyik megvalósul, a másik pedig nem. Szép és okos gondolatokat, beszédeket írhatunk a környezetvédelemről, de igazi hatást csak akkor érhetünk el, ha amit írunk azt meg is cselekedjük. Te fel szoktad venni a szemetet a járdáról, vagy kivenni a folyóból egy petpalackot? Egy környezettudatos gyerek biztos abban, hogy hatással tud lenni a környezetére hisz tanárai önbizalmat adnak neki azzal, hogy megtanítják mik a földi törvények és hol az ember helye a természetben. A klímaszorongást, ahogy bármilyen más szorongást is tudással, a felmerülő kérdésekre adott őszinte és használható válaszokkal és támogatással lehet csökkenteni. Mi hiszünk abban, hogy már egy óvodást is nagyon jól lehet logikus gondolkodásra tanítani a természeti jelenségeken keresztül. Az óvodás korban történő érzékenyítés zöld szemléletű felnőtteket fog eredményezni.

Felkészített óvodapedagógusok és tanítók

Több évnyi tapasztalat alapján kijelenthetjük, hogy programunk nagyon inspiráló az óvodapedagógusok és a tanítók számára, hiszen mindenki ezen a Földön sokkal szívesebben szerzi meg a tudást játékosan szórakoztatóan, sok-sok vizuális példával színesített tananyagból. Mi a pedagógusokat arra serkentjük, hogy ébresszék fel magukban a kreativitást, a szenvedélyt és a tudásszomjat.

Út a megvalósuláshoz

Ez a sok-sok program mind egyfelé mutat, egy olyan zöld tudattal rendelkező társadalomra, akik értéknek kezelik bolygónkat és sajátjukként vigyáznak rá.

Az ember által létrehozott civilizáció nem egyenlő a Föld eredeti természetével. Ha ezt nem tudatosítjuk a gyermekeinkben, akkor nagyon könnyen illúzióban ringathatjuk magunkat a tekintetben, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember életben maradhasson itt a Földön. Tiszta vizet, tiszta levegőt nem lehet venni a boltban.

Környezetvédelmi tapasztalat

Minél többet foglalkozol valamivel, annál inkább megismered azt és idővel tapasztalattá fog nemesedni benned. A természeti törvények csodálatosan és logikusan épülnek egymásra. Mivel legtöbbünk már nem természetes, hanem mesterségesen felépített környezetben, városokban él, sokszor a természet nagyon egyszerű jelenségeit sem tudjuk már megmagyarázni, hiszen nem látjuk az ok-okozati viszonyokat. Pedig a nagy fizikusok is a természet jeleit tanulmányozva tettek hatalmas felfedezéseket, jöttek rá az összefüggésekre. Minél jobban megismersz valakit, vagy valamit, annál jobban megszereted és ha megszeretted, meg is akarod védeni. Ha egy gyereknek tapasztalata van arról, hogy mit jelent a környezetvédelem és ő maga hogy tud cselekedni környezetvédőként, akkor esélyünk van a túlélésre itt a Földön.  Meg kell ismertetni őket olyan egyszerű, Földdel kapcsolatos tevékenységekre, mint például hogyan kell magokat gyökereztetni, fát ültetni, felismerni az őket körülvevő világ erejét, az elemeket, a jelenségeket. Tisztában kell lenniük az alapvető környezetvédelmi fogalmakkal, hogy önálló gondolataik is lehessenek a témáról.

Módszertan kidolgozása

Az, hogy az ember megszerzi az egyetemen a tanítói diplomáját, attól még nem biztos, hogy a témában elég felkészült és a tanítási módszere elég hatékony. Módszertanunk kidolgozását nagyon alapos kutatás és tapasztalatgyűjtés előzte meg. Aki tanított már valaha, az tudja, hogy milyen jól jön, a gyakorlati segítség, hogy mit és milyen formában csináljunk, ha gyerekek előtt adunk elő valamit. Módszertanunk sikerét abban látjuk, hogy a tanít felszabadultan, szórakoztatóan és érdekesen beszélgethet a gyerekekkel a természet jelenségeiről, mert hiszünk abban, hogy egy jó beszélgetésből egy kisgyerekben nagyon sok minden megmarad, hiszen ő felteheti a kérdéseit a felnőttnek. Egy információ, jelenség bemutatása nem csak egy csatornán keresztül jut el a gyermekekhez, hiszen beszélgetéssel, rajzzal, közös játékkal, bábozással, mind-mind egyre alaposabban elmélyíthető egy adott téma. Munkánk eredményességét ott tudjuk lemérni, mikor a gyerekek saját maguk mesélik el nekünk az általuk elsajátított ismereteket. A módszertan eredményességét hatástanulmány támasztja alá.