Skip to main content

Támogatás

Támogatás kérése

A XXI. század legsürgetőbb feladata a cselekvő környezetvédelem. Mi, a Fiúról Apára Program alapítói és résztvevői hiszünk abban, hogy a gyermekeken keresztül elérhetjük a felnőtt lakosságot a társadalom környezettudatosságának fejlesztése tárgyában. Célunk a környezetvédelmi szemlélet formálása már kisgyermek korban, játékosan, kreatív formában, interaktív eszközök használatával. Hiszünk egy cselekedni tudó jövő generációban, akiket kiadványaink, táboraink, bábelőadásaink, módszertanunk segítségével a jelenben kell megtanítani a klímavédelem és környezetkultúra fontosságára.

A Fiúról Apára Program új környezetvédelmi módszertana hazai és nemzetközi szinten is elismert és egyedülálló. Hatékonyságát igazolja a program pilot projektje keretében készült hatástanulmány.

Az emberiség pazarló mentalitása a továbbiakban nem folytatható. Ahhoz, hogy a földön végbemenő negatív és félelemre okot adó folyamatokat lelassíthassuk, sürgős szemléletváltásra van szükség. A gyerekek még alakíthatóak és megtaníthatóak egy környezetkímélőbb életmódra. A Fiúról Apára Program azon munkálkodik, hogy ezt a zöld mentalitást játékosan, szórakoztatóan de nagyon is következetesen tanítsa meg a jövő generációnak.

Tudjuk jól, hogy jövőnk sorsa nem csak minket aggaszt. Azért mutatjuk be honlapunkon részletesen a kiadványainkat és tevékenységeinket, hogy azok a jóérzésű és anyagi támogatást nyújtani tudó civil és nem civil személyek, szervezetek, vállalatok, akik törekvéseinket szintén fontosnak tartják, felajánlásaikkal támogatni  tudják a programjainkat és fejlesztéseinket. 

Bármilyen anyagi segítség hozzájárul munkánk sikerességéhez.

Fiúról Apára Kft
MagNet Bank
16200151-18574430