Skip to main content

Fiúról Apára Program

Elöljáróban

Amikor 1992-ben az USA-beli Boulder városában 6 társammal együtt kreativitás világbajnokságot nyertünk, akkor még fogalmam sem volt, hogy minek a szolgálatába fogom állítani azt a tehetséget és kreativitást, ami akkor, 16 éves koromban megmutatkozott bennem. Az ezt követő harminc év alatt ez a kreativitás sok mindent kiváltott belőlem: voltam kulturális antropológus kutató, általános iskolai tanár, majd gyerekkönyv író és illusztrátor. Végül hivatásommá a környezetvédelem oktatása vált. Jelenleg nem tudok elképzelni fontosabb munkát, mint, hogy gyermekeinket megtanítsam a környezettudatos gondolkodásra. Az elmúlt években kikristályosodott bennem egy módszer, ami ez év májusában Koródi Eszter kolléganőm hathatós segítségével akkreditált tananyaggá vált. E módszer alkalmazásával a gyermekeket óvodás koruktól kezdve fokozatosan olyan felnőttekké nevelhetjük, akik tisztában lesznek a természet törvényeivel és ok-okozati összefüggéseivel, továbbá a fenntartható fejlődés logikájával és megvalósításának lépcsőfokaival.

A Fiúról Apára Program több, a környezetvédelem népszerűsítését célzó tevékenységek Anyaprogramja. Tervrendszerünket a PITTYPANG struktúrája jelképezi. E réti virág struktúráját tekintve egészen egyedi és szerteágazó, s talán épp emiatt rendkívül hatékony reprodukciós képességekkel bír.  A program szívében a cselekvő környezetvédelem megvalósítása áll, melynek megvalósításához elengedhetetlen háttér a CSALÁD jelenléte és a hazai környezetvédelmi edukációs törekvések fejlesztése.

Cselekvő környezetvédelmi program

A XXI. század legsürgetőbb feladata a cselekvő környezetvédelem. Manapság nagyon fontos a  környezettudatosság fejlesztése és a társadalom egészének  érzékenyítése a környezetvédelem iránt. A természet szeretetének, tiszteletének és védelmének nagy szerepe van és lesz a következő évek, évtizedek során.

Céljaink, törekvéseink

 Fiúról Apára Program és a Négy elem módszertan célkitűzése, hogy támogassa a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásának kialakítását és fejlesztését, valamint a társadalom környezettudatosságának fejlesztését. 

Ezért célunk a környezetvédelmi szemléletváltás már kisgyermek korban, melyet a gyermekek nyelvére fordított naprakész információk átadásával érünk el. Módszertanunk többlépcsős, óvodai, kisiskolás és általános iskola felső tagozatán játékosan, kreatív formában interaktív eszközök használatával oktatjuk a gyermekeket, lépést tartva a folyamatos fejlődéssel, fejlesztésekkel, újdonságokkal.

Módszertan

A Fiúról Apára Program ideológiája, technikája, hogy a gyermekeken keresztül érjük el a felnőtt lakosságot a társadalom környezettudatosságának fejlesztése tárgyában. E módszertant célirányosan a gyermekeknek fejlesztettük ki. Módszertanunk olyan komplex tudásanyagot dolgoz fel a gyermekek nyelvére lefordítva, amely a környezettudatosság témáját alapjaiban és összefüggéseiben vizsgálja. E módszer használatával egy ökocentrikus generációt tudunk nevelni, akik a szülők és a környezetükben élő felnőttek figyelmét is jobban  a természetre, a kialakult problémák mérséklésére, kezelésére tudják irányítani.

A módszertan logikája kívülről befelé építkezik, az Univerzum születésétől a Földön kialakult élet működésének megértéséig. Alaptémáink a Naprendszer, a bolygók mozgása, a Föld megújuló energiái, évszakok váltakozásának okai és hatásai, a víz fontossága és körforgása, a négy alapelem léte és szerepe, az élő bolygó és az emberi szervezet működése és szükségletei.

A módszertannal a  tudásanyagot egyszerűen, interaktívan, sok mesével és játékkal, élvezhető módon tudjuk átadni.

Alapítók

Gévai Csilla

A Fiúról Apára Program szakmai vezetője

Úgy bánjatok másokkal, ahogyan ti is szeretnétek, hogy
bánjanak veletek!

Jézus Krisztus

A Fiúról Apára Program megálmodója és szakmai vezetője vagyok. Én felelek a program pedagógiai és metodikai tartalmáért. 

Aranyvackor-díjas gyerekkönyvíró és -illusztrátor vagyok. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar szakán szereztem bölcsész, majd tanári diplomát, aztán ugyanitt elvégeztem a kulturális antropológia szakot is, s így bölcsész és tanári diplomával is rendelkezem. Az egyetemi évek alatt fő kutatási területem az eszkimó kultúra volt. Ennek a témának azóta több mindent is köszönhetek az életemben. Például fél évet tölthettem el ösztöndíjasaként Finnországban, a lappföldi Rovaniemi városában, ahol a Mikuláson kívül van egy Arctic Center nevű intézmény is, ahol az északi sarkkörön élő kultúrákat kutató kutatók dolgoznak. Én itt döntöttem el, hogy úgy szeretnék információt átadni, hogy azt ne csak a kutatók értsék. 

Fontosnak tartom, hogy hétköznapi szinten is érthető legyen, amiről írok. Ez az egyszerűsített információátadás annyira jól sikerült, hogy egészen az óvodásokig meg sem álltam a módszeremmel. A kutatói ösztöndíj lejárta után aztán nagyot fordult az életem. Megnyertem egy országos meseíró- és könyvillusztrátori pályázatot, és onnantól kezdve azt csinálhattam, amit a világon a legjobban szeretek: írhattam és rajzolhattam. Célom egy olyan „szórakoztató tudományos műfaj” létrehozása lett, ami humorosan, játékosan, de mindenképpen igazi tudást átadva tanít.

Koródi Eszter

A Fiúról Apára Program operatív vezetője 

A gyermeki lét nagy titka nem az, hogy gyermekeinknek sokat kell tanulniuk tőlünk,
hanem az, hogy nekünk kell sokat tanulnunk gyermekeinktől. 

Menachem Mendel Schneerson

A Fiúról Apára Program operatív megvalósulásáért felelős vezetője és háromgyermekes anya vagyok. Nagyon fontosnak tartom a gyermekek környzettudatosságra nevelését már egész kicsi korban. Egy óvodás gyerek tiszta szívű és érdeklődő, még önzetlenül tud szeretni. Ha már óvodás korban megszerettetjük a felnövő generációval a természetet, a mi csodálatos bolygónkat, a Földet, akkor még van esély arra, hogy ők már jobban fognak rá vigyázni, mint mi tettük az elmúlt évtizedekben. S az ő mintájukat követve remélem, hogy mi, felnőttek is megtanuljuk gyermekeinktől jobban szeretni a Földet.

Partnereink